Naše okolí

Obec Staňkov se nachází v okrese Jindřichův Hradec, v Jihočeském kraji. Hlavní charakteristikou obce je Staňkovský rybník, pod jehož vysokou hrází se Staňkov nachází. Rybník ovlivňoval historii i charakter obce.

Jedná se o jeden z nejstarších a největších českých rybníků. Jeho plocha je 327 ha, délka 7 km, obvod 21 km, výška hráze je 18 m. Hráz byla několikrát protržena, proto v roce 1904 byl rybník rozdělen na části.

Obec Staňkov leží cca 2 km severovýchodně od Chlumu u Třeboně. Její vznik spadá do druhé poloviny 16. století, kdy byly vybudovány první selské usedlosti v blízkosti výpusti nově postaveného velkého rybníka zvaného Soused.

Jméno získala obec zřejmě od "staňků/staňkovů", což byla strážní stanoviště v okolí rybníka Soused, na kterých část osádky chlumecké tvrze střežila stezku spojující české a rakouské země.


(Červené blato se nachází při hranici CHKO Třeboňsko směrem na Nové Hrady, stezka začíná v osadě   Jiříkovo Údolí (cca 17 km od Třeboně). Patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České republice. Chrání jedno z nejznámějších a nejlépe přístupných rašelinišť Třeboňska.)


 • Naučná stezka do Třeboně - 18 km

Stezka je uzavřený okruh dlouhý 39 km a tvoří ji 22 zastávek s in­formačními tabulemi v českém a anglickém jazyce. Ty názorně popisují typické třeboňské prvky, ke kterým nepochybně patří rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně rostlinných a živočišných společenstev, která je obývají. Rovněž informují o historickém vývoji oblasti, včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem.

 

stezkaTerbon • Na lesní rybníky - Svobodný, Skalice, Medenice - 4 km 

nalesryb • Zámecký park při zámku Chlum u Třeboně - 2 km

Zdejší zámecký park pravidelně navštěvoval básník František Hrubín. Nachází se zde i jeho busta a byla zde i pamětní síň (nyní zrušena). V parku se nachází vzácný strom - Liliovník tulipánokvětý.

zampark • Terčino Údolí u Nových Hradů - naučná stezka v údolí řeky Stropnice - 25 km
 • Pěšky okolo Staňkovského rybníka (pro náročné) - 18 km
 • Pískovcový přesyp u Vlkova - 20 km
 • Vodní rezervace ptactva - rybník Malý a Velký Tisý - 20 km
 • Hora Homolka - skalní útvar Kazatelna, opuštěné poutní kostelíky Sv. Markéta a Sv. Jakub při Lesovně v Dubovici - 18 km

 

 

HRADY A ZÁMKY

zamtrebschwhr • Město Třeboň - 15 km
mestreb

 • Zámek Jindřichův Hradec, hudební salonek Rondel - 25 km
 • Golfová hřiště Hauschlag Rakousko - 12 km
 • Pomník Emmy Destinové u Stříbce - 12 km
 • Za vodním ptactvem - rybník Staré Jezero - 7 km
 • 15. poledník u kostela v Jindřichově Hradci 25 km
 • Hraniční opevnění u obce Klášter (muzeum) - 25 km
 • Krýzovy Jesličky Jindřichův Hradec - 25 km 
 
     © 2023 Penzion a restaurace u Sandokana